τρέχω , I run , correre

Present (Ενεστώτας)

τρέχω/τρέχεις/τρέχει/ τρέχουμε/τρέχετε/τρέχουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

έτρεχα/έτρεχες/έτρεχε/ τρέχαμε/τρέχατε/έτρεχαν, τρέχαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

έτρεξα/έτρεξες/έτρεξε/ τρέξαμε/τρέξατε/έτρεξαν, τρέξαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω τρέξει/έχεις τρέξει/έχει τρέξει/ έχουμε τρέξει/έχετε τρέξει/έχουν τρέξει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα τρέξει/είχες τρέξει/είχε τρέξει/ είχαμε τρέξει/είχατε τρέξει/είχαν τρέξει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα τρέχω/θα τρέχεις/θα τρέχει/ θα τρέχουμε/θα τρέχετε/θα τρέχουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα τρέξω/θα τρέξεις/θα τρέξει/ θα τρέξουμε/θα τρέξετε/θα τρέξουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω τρέξει/θα έχεις τρέξει/θα έχει τρέξει/ θα έχουμε τρέξει/θα έχετε τρέξει/θα έχουν τρέξει

Conditional

θα έτρεχα/θα έτρεχες/θα έτρεχε/ θα τρέχαμε/θα τρέχατε/θα έτρεχαν, τρέχαν(ε)

Subjunctive Present

να τρέχω/να τρέχεις/να τρέχει/ να τρέχουμε/να τρέχετε/να τρέχουν(ε)

Subjunctive Aorist

να τρέξω/να τρέξεις/να τρέξει/ να τρέξουμε/να τρέξετε/να τρέξουν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω τρέξει/να έχεις τρέξει/να έχει τρέξει/ να έχουμε τρέξει/να έχετε τρέξει/να έχουν τρέξει

Imperative Present

τρέχε/τρέχετε

Imperative Aorist

τρέξε/τρέξτε, τρέξετε

Infinitive (Απαρέμφατο)

τρέξει

Present Participle

τρέχοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.