κρατάω(κρατώ) , I hold , tenere

Present (Ενεστώτας)

κρατάω, κρατώ/κρατάς/κρατάει, κρατά/ κρατάμε/κρατάτε/κρατάν(ε), κρατούν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

κρατούσα/κρατούσες/κρατούσε/ κρατούσαμε/κρατούσατε/κρατούσαν(ε), κράταγαν

Aorist (Αόριστος)

κράτησα/κράτησες/κράτησε/ κρατήσαμε/κρατήσατε/κράτησαν, κρατήσαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω κρατήσει/έχεις κρατήσει/έχει κρατήσει/ έχουμε κρατήσει/έχετε κρατήσει/έχουν κρατήσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα κρατήσει/είχες κρατήσει/είχε κρατήσει/ είχαμε κρατήσει/είχατε κρατήσει/είχαν κρατήσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα κρατάω, κρατώ/θα κρατάς/θα κρατάει, κρατά/ θα κρατάμε/θα κρατάτε/θα κρατάν(ε), κρατούν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα κρατήσω/θα κρατήσεις/θα κρατήσει/ θα κρατήσουμε/θα κρατήσετε/θα κρατήσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω κρατήσει/θα έχεις κρατήσει/θα έχει κρατήσει/ θα έχουμε κρατήσει/θα έχετε κρατήσει/θα έχουν κρατήσει

Conditional

θα κρατούσα/θα κρατούσες/θα κρατούσε/ θα κρατούσαμε/θα κρατούσατε/θα κρατούσαν(ε), κράταγαν

Subjunctive Present

να κρατάω, κρατώ/να κρατάς/να κρατάει, κρατά/ να κρατάμε/να κρατάτε/να κρατάν(ε), κρατούν(ε)

Subjunctive Aorist

να κρατήσω/να κρατήσεις/να κρατήσει/ να κρατήσουμε/να κρατήσετε/να κρατήσουν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω κρατήσει/να έχεις κρατήσει/να έχει κρατήσει/ να έχουμε κρατήσει/να έχετε κρατήσει/να έχουν κρατήσει

Imperative Present

κράτα/κρατάτε

Imperative Aorist

κράτησε/κρατήστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

κρατήσει

Present Participle

κρατώντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.