ονομάζομαι , -- , chiamarsi

Present (Ενεστώτας)

ονομάζομαι/ονομάζεσαι/ονομάζεται/ ονομαζόμαστε/ονομαζόσαστε/ονομάζονται

Imperfect (Παρατατικός)

ονομαζόμουν(α)/ονομαζόσουν(α)/ονομαζόταν(ε)/ ονομαζόμασταν/ονομαζόσασταν/ονομάζονταν, ονομαζόντουσαν

Aorist (Αόριστος)

ονομάστηκα/ονομάστηκες/ονομάστηκε/ ονομαστήκαμε/ονομαστήκατε/ονομάστηκαν, ονομαστήκαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω ονομαστεί/έχεις ονομαστεί/έχει ονομαστεί/ έχουμε ονομαστεί/έχετε ονομαστεί/έχουν ονομαστεί

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα ονομαστεί/είχες ονομαστεί/είχε ονομαστεί/ είχαμε ονομαστεί/είχατε ονομαστεί/είχαν ονομαστεί

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα ονομάζομαι/θα ονομάζεσαι/θα ονομάζεται/ θα ονομαζόμαστε/θα ονομάζεστε, ονομαζόσαστε/θα ονομάζονται

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα ονομαστώ/θα ονομαστείς/θα ονομαστεί/ θα ονομαστούμε/θα ονομαστείτε/θα ονομαστούν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω ονομαστεί/θα έχεις ονομαστεί/θα έχει ονομαστεί/ θα έχουμε ονομαστεί/θα έχετε ονομαστεί/θα έχουν ονομαστεί

Conditional

θα ονομαζόμουν(α)/θα ονομαζόσουν(α)/θα ονομαζόταν(ε)/ θα ονομαζόμασταν/θα ονομαζόσασταν/θα ονομάζονταν, ονομαζόντουσαν

Subjunctive Present

να ονομάζομαι/να ονομάζεσαι/να ονομάζεται/ να ονομαζόμαστε/να ονομάζεστε, ονομαζόσαστε/να ονομάζονται

Subjunctive Aorist

να ονομαστώ/να ονομαστείς/να ονομαστεί/ να ονομαστούμε/να ονομαστείτε/να ονομαστούν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω ονομαστεί/να έχεις ονομαστεί/να έχει ονομαστεί/ να έχουμε ονομαστεί/να έχετε ονομαστεί/να έχουν ονομαστεί

Imperative Present

ονόμαζε/ονομάζετε

Imperative Aorist

ονόμασε/ονομάστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

ονομάσει

Present Participle

ονομάζοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.