αισθάνομαι , I feel , sentire

Present (Ενεστώτας)

αισθάνομαι/αισθάνεσαι/αισθάνεται/ αισθανόμαστε/αισθανόσαστε/αισθάνονται

Imperfect (Παρατατικός)

αισθανόμουν(α)/αισθανόσουν(α)/αισθανόταν(ε)/ αισθανόμασταν/αισθανόσασταν/αισθάνονταν, αισθανόντουσαν

Aorist (Αόριστος)

αισθάνθηκα/αισθάνθηκες/αισθάνθηκε/ αισθανθήκαμε/αισθανθήκατε/αισθάνθηκαν, αισθανθήκαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω αισθανθεί/έχεις αισθανθεί/έχει αισθανθεί/ έχουμε αισθανθεί/έχετε αισθανθεί/έχουν αισθανθεί

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα αισθανθεί/είχες αισθανθεί/είχε αισθανθεί/ είχαμε αισθανθεί/είχατε αισθανθεί/είχαν αισθανθεί

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα αισθάνομαι/θα αισθάνεσαι/θα αισθάνεται/ θα αισθανόμαστε/θα αισθανόσαστε/θα αισθάνονται

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα αισθανθώ/θα αισθανθείς/θα αισθανθεί/ θα αισθανθούμε/θα αισθανθείτε/θα αισθανθούν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω αισθανθεί/θα έχεις αισθανθεί/θα έχει αισθανθεί/ θα έχουμε αισθανθεί/θα έχετε αισθανθεί/θα έχουν αισθανθεί

Conditional

θα αισθανόμουν(α)/θα αισθανόσουν(α)/θα αισθανόταν(ε)/ θα αισθανόμασταν/θα αισθανόσασταν/θα αισθάνονταν, αισθανόντουσαν

Subjunctive Present

να αισθάνομαι/να αισθάνεσαι/να αισθάνεται/ να αισθανόμαστε/να αισθανόσαστε/να αισθάνονται

Subjunctive Aorist

να αισθανθώ/να αισθανθείς/να αισθανθεί/ να αισθανθούμε/να αισθανθείτε/να αισθανθούν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω αισθανθεί/να έχεις αισθανθεί/να έχει αισθανθεί/ να έχουμε αισθανθεί/να έχετε αισθανθεί/να έχουν αισθανθεί

Imperative Present

--/αισθάνεστε

Imperative Aorist

--/αισθανθείτε

Infinitive (Απαρέμφατο)

αισθανθεί

Present Participle

αισθανόμενος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.