βλέπω , I see , vedere

Present (Ενεστώτας)

βλέπω/βλέπεις/βλέπει/βλέπουμε/βλέπετε/βλέπουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

έβλεπα/έβλεπες/έβλεπε/βλέπαμε/βλέπατε/έβλεπαν, βλέπανε

Aorist (Αόριστος)

είδα/είδες/είδε/είδαμε/είδατε/είδαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω δει/έχεις δει/έχει δει/έχουμε δει/έχετε δει/έχουν δει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα δει/είχες δει/είχε δει/είχαμε δει/είχατε δει/είχαν δει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα βλέπω/θα βλέπεις/θα βλέπει/θα βλέπουμε/θα βλέπετε/θα βλέπουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα δω/θα δεις/θα δει/θα δούμε/θα δείτε/θα δούνε

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω δει/θα έχεις δει/θα έχει δει/θα έχουμε δει/θα έχετε δει/θα έχουν δει

Conditional

θα έβλεπα/θα έβλεπες/θα έβλεπε/θα βλέπαμε/θα βλέπατε/θα έβλεπαν, βλέπανε

Subjunctive Present

να βλέπω/να βλέπεις/να βλέπει/να βλέπουμε/να βλέπετε/να βλέπουν(ε)

Subjunctive Aorist

να δω/να δεις/να δει/να δούμε/να δείτε/να δούνε

Subjunctive Perfet

να έχω δει/να έχεις δει/να έχει δει/ να έχουμε δει/να έχετε δει/να έχουν δει

Imperative Present

βλέπε/βλέπετε

Imperative Aorist

δες/δείτε , δέστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

δει

Present Participle

βλέποντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.