περιμένω , I wait , aspettare

Present (Ενεστώτας)

περιμένω/περιμένεις/περιμένει/περιμένουμε/περιμένετε/περιμένουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

περίμενα/περίμενες/περίμενε/περιμέναμε/περιμένατε/περίμεναν, περιμέναν(ε)

Aorist (Αόριστος)

περίμεινα/περίμεινες/περίμεινε/περιμείναμε/περιμείνατε/περίμειναν, περιμείναν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω περιμείνει/έχεις περιμείνει/έχει περιμείνει/έχουμε περιμείνει/έχετε περιμείνει/έχουν περιμείνει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα περιμείνει/είχες περιμείνει/είχε περιμείνει/είχαμε περιμείνει/είχατε περιμείνει/είχαν περιμείνει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα περιμένω/θα περιμένεις/θα περιμένει/θα περιμένουμε/θα περιμένετε/θα περιμένουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα περιμείνω/θα περιμείνεις/θα περιμείνει/θα περιμείνουμε/θα περιμείνετε/θα περιμείνουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω περιμείνει/θα έχεις περιμείνει/θα έχει περιμείνει/θα έχουμε περιμείνει/θα έχετε περιμείνει/θα έχουν περιμείνει

Conditional

θα περίμενα/θα περίμενες/θα περίμενε/θα περιμέναμε/θα περιμένατε/θα περίμεναν, περιμέναν(ε)

Subjunctive Present

να περιμένω/να περιμένεις/να περιμένει/να περιμένουμε/να περιμένετε/να περιμένουν(ε)

Subjunctive Aorist

να περιμείνω/να περιμείνεις/να περιμείνει/να περιμείνουμε/να περιμείνετε/να περιμείνουν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω περιμείνει/να έχεις περιμείνει/να έχει περιμείνει/να έχουμε περιμείνει/να έχετε περιμείνει/να έχουν περιμείνει

Imperative Present

περίμενε/περιμένετε

Imperative Aorist

περίμεινε/περιμείνετε

Infinitive (Απαρέμφατο)

περιμείνει

Present Participle

περιμένοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.