ξέρω , I know , sapere

Present (Ενεστώτας)

ξέρω/ξέρεις/ξέρει/ξέρουμε/ξέρετε/ξέρουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

ήξερα/ήξερες/ήξερε/ξέραμε/ξέρατε/ξέραν(ε)

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα ξέρω/θα ξέρεις/θα ξέρει/θα ξέρουμε/θα ξέρετε/θα ξέρουν

Conditional

θα ήξερα/θα ήξερες/θα ήξερε/θα ξέραμε/θα ξέρατε/θα ξέραν(ε)

Subjunctive Present

να ξέρω/να ξέρεις/να ξέρει/να ξέρουμε/να ξέρετε/να ξέρουν(ε)

Imperative Present

ξέρε/ξέρετε

Present Participle

ξέροντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.