πρέπει , I must , dovere

Present (Ενεστώτας)

πρέπει

Imperfect (Παρατατικός)

έπρεπε

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα πρέπει

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.