μιλάω-μιλώ , I speak , parlare

Present (Ενεστώτας)

μιλάω, μιλώ/μιλάς/μιλάει, μιλά/μιλάμε/μιλάτε/μιλάν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

μιλούσα/μιλούσες/μιλούσε/μιλούσαμε/μιλούσατε/μιλούσαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

μίλησα/μίλησες/μίλησε/μιλήσαμε/μιλήσατε/μίλησαν

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω μιλήσει/έχεις μιλήσει/έχει μιλήσει/έχουμε μιλήσει/έχετε μιλήσει/έχουν μιλήσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα μιλήσει/είχες μιλήσει/είχε μιλήσει/είχαμε μιλήσει/είχατε μιλήσει/είχαν μιλήσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα μιλάω, μιλώ/θα μιλάς/θα μιλάει/θα μιλάμε/θα μιλάτε/θα μιλάν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα μιλήσω/θα μιλήσεις/θα μιλήσει/θα μιλήσουμε/θα μιλήσετε/θα μιλήσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω μιλήσει/θα έχεις μιλήσει/θα έχει μιλήσει/θα έχουμε μιλήσει/θα έχετε μιλήσει/θα έχουν μιλήσει

Conditional

θα μιλούσα/θα μιλούσες/θα μιλούσε/θα μιλούσαμε/θα μιλούσατε/θα μιλούσαν(ε)

Subjunctive Present

να μιλάω/να μιλάς/να μιλάει/να μιλάμε/να μιλάτε/να μιλάν(ε)

Subjunctive Aorist

να μιλήσω/να μιλήσεις/να μιλήσει/να μιλήσουμε/να μιλήσετε/να μιλήσουν(ε)

Subjunctive Perfet

να έχω μιλήσει/να έχεις μιλήσει/να έχει μιλήσει/να έχουμε μιλήσει/να έχετε μιλήσει/να έχουν μιλήσει

Imperative Present

μίλα/μιλάτε

Imperative Aorist

μίλησε/μιλήστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

μιλήσει

Present Participle

μιλώντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.