αρέσω , -- , piacere

Present (Ενεστώτας)

αρέσω/αρέσεις/αρέσει/αρέσουμε/αρέσετε/αρέσουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

άρεσα/άρεσες/άρεσε/αρέσαμε/αρέσατε/άρεσαν, αρέσαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

άρεσα/άρεσες/άρεσε/αρέσαμε/αρέσατε/άρεσαν, αρέσαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω αρέσει/έχεις αρέσει/έχει αρέσει/έχουμε αρέσει/έχετε αρέσει/έχουν αρέσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα αρέσει/είχες αρέσει/είχε αρέσει/είχαμε αρέσει/είχατε αρέσει/είχαν αρέσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα αρέσω/θα αρέσεις/θα αρέσει/θα αρέσουμε/θα αρέσετε/θα αρέσουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα αρέσω/θα αρέσεις/θα αρέσει/θα αρέσουμε/θα αρέσετε/θα αρέσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω αρέσει/θα έχεις αρέσει/θα έχει αρέσει/θα έχουμε αρέσει/θα έχετε αρέσει/θα έχουν αρέσει

Conditional

θα άρεσα/θα άρεσες/θα άρεσε/θα αρέσαμε/θα αρέσατε/θα άρεσαν, αρέσαν(ε)

Subjunctive Present

να αρέσω/να αρέσεις/να αρέσει/να αρέσουμε/να αρέσετε/να αρέσουν(ε)

Subjunctive Aorist

να αρέσω/να αρέσεις/να αρέσει/να αρέσουμε/να αρέσετε/να αρέσουν(ε)

Subjunctive Perfet

να έχω αρέσει/να έχεις αρέσει/να έχει αρέσει/να έχουμε αρέσει/να έχετε αρέσει/να έχουν αρέσει

Imperative Present

άρεσε/αρέσετε

Imperative Aorist

άρεσε/αρέσετε

Infinitive (Απαρέμφατο)

αρέσει

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.