γεννιέμαι , -- , nascere

Present (Ενεστώτας)

γεννιέμαι/γεννιέσαι/γεννιέται/ γεννιόμαστε/γεννιόσαστε/γεννιούνται

Imperfect (Παρατατικός)

γεννιόμουν(α)/γεννιόσουν(α)/γεννιόταν(ε)/ γεννιόμασταν/γεννιόσασταν/γεννιούνταν

Aorist (Αόριστος)

γεννήθηκα/γεννήθηκες/γεννήθηκε/ γεννηθήκαμε/γεννηθήκατε/γεννήθηκαν

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω γεννηθεί/έχεις γεννηθεί/έχει γεννηθεί/ έχουμε γεννηθεί/έχετε γεννηθεί/έχουν γεννηθεί

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα γεννηθεί/είχες γεννηθεί/είχε γεννηθεί/ είχαμε γεννηθεί/είχατε γεννηθεί/είχαν γεννηθεί

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα γεννιέμαι/θα γεννιέσαι/θα γεννιέται/ θα γεννιόμαστε/θα γεννιόσαστε/θα γεννιούνται

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα γεννηθώ/θα γεννηθείς/θα γεννηθεί/ θα γεννηθούμε/θα γεννηθείτε/θα γεννηθούν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω γεννηθεί/θα έχεις γεννηθεί/θα έχει γεννηθεί/ θα έχουμε γεννηθεί/θα έχετε γεννηθεί/θα έχουν γεννηθεί

Conditional

θα γεννιόμουν(α)/θα γεννιόσουν(α)/θα γεννιόταν(ε)/ θα γεννιόμασταν/θα γεννιόσασταν/θα γεννιούνταν

Subjunctive Present

να γεννιέμαι/να γεννιέσαι/να γεννιέται/ να γεννιόμαστε/να γεννιόσαστε/να γεννιούνται

Subjunctive Aorist

να γεννηθώ/να γεννηθείς/να γεννηθεί/ να γεννηθούμε/να γεννηθείτε/να γεννηθούν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω γεννηθεί/να έχεις γεννηθεί/να έχει γεννηθεί/ να έχουμε γεννηθεί/να έχετε γεννηθεί/να έχουν γεννηθεί

Imperative Present

--/γεννιέστε

Imperative Aorist

γεννήσου/γεννηθείτε

Infinitive (Απαρέμφατο)

γεννηθεί

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.