σπάζω(σπάω) , I break , rompere ,

Present (Ενεστώτας)
σπάζω, σπάω/σπάζεις/σπάζει/ σπάζουμε/σπάζετε/σπάζουν(ε)
Imperfect (Παρατατικός)
έσπαζα/έσπαζες/έσπαζε/ σπάζαμε/σπάζατε/έσπαζαν, σπάζαν(ε)
Aorist (Αόριστος)
έσπασα/έσπασες/έσπασε/ σπάσαμε/σπάσατε/έσπασαν, σπάσαν(ε)
Present Perfect (Παρακείμενος)
έχω σπάσει/έχεις σπάσει/έχει σπάσει/ έχουμε σπάσει/έχετε σπάσει/έχουν σπάσει
Pluperfect (Υπερσυντέλικος)
είχα σπάσει/είχες σπάσει/είχε σπάσει/ είχαμε σπάσει/είχατε σπάσει/είχαν σπάσει
Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)
θα σπάζω/θα σπάζεις/θα σπάζει/ θα σπάζουμε/θα σπάζετε/θα σπάζουν(ε)
Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)
θα σπάσω/θα σπάσεις/θα σπάσει/ θα σπάσουμε/θα σπάσετε/θα σπάσουν(ε)
Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)
θα έχω σπάσει/θα έχεις σπάσει/θα έχει σπάσει/ θα έχουμε σπάσει/θα έχετε σπάσει/θα έχουν σπάσει
Conditional
θα έσπαζα/θα έσπαζες/θα έσπαζε/ θα σπάζαμε/θα σπάζατε/θα έσπαζαν, σπάζαν(ε)
Subjunctive Present
να σπάζω/να σπάζεις/να σπάζει/ να σπάζουμε/να σπάζετε/να σπάζουν(ε)
Subjunctive Aorist
να σπάσω/να σπάσεις/να σπάσει/ να σπάσουμε/να σπάσετε/να σπάσουν(ε)
Subjunctive Perfect
να έχω σπάσει/να έχεις σπάσει/να έχει σπάσει/ να έχουμε σπάσει/να έχετε σπάσει/να έχουν σπάσει
Imperative Present
σπάζε/σπάζετε
Imperative Aorist
σπάσε/σπάστε
Infinitive (Απαρέμφατο)
σπάσει
Present Participle
σπάζοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.