τηλεφωνώ , I call , telefonare , обаждам

Present (Ενεστώτας)
τηλεφωνώ/τηλεφωνείς/τηλεφωνεί/ τηλεφωνούμε/τηλεφωνείτε/τηλεφωνούν(ε)
Imperfect (Παρατατικός)
τηλεφωνούσα/τηλεφωνούσες/τηλεφωνούσε/ τηλεφωνούσαμε/τηλεφωνούσατε/τηλεφωνούσαν(ε)
Aorist (Αόριστος)
τηλεφώνησα/τηλεφώνησες/τηλεφώνησε/ τηλεφωνήσαμε/τηλεφωνήσατε/τηλεφώνησαν, τηλεφωνήσαν(ε)
Present Perfect (Παρακείμενος)
έχω τηλεφωνήσει/έχεις τηλεφωνήσει/έχει τηλεφωνήσει/ έχουμε τηλεφωνήσει/έχετε τηλεφωνήσει/έχουν τηλεφωνήσει
Pluperfect (Υπερσυντέλικος)
είχα τηλεφωνήσει/είχες τηλεφωνήσει/είχε τηλεφωνήσει/ είχαμε τηλεφωνήσει/είχατε τηλεφωνήσει/είχαν τηλεφωνήσει
Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)
θα τηλεφωνώ/θα τηλεφωνείς/θα τηλεφωνεί/ θα τηλεφωνούμε/θα τηλεφωνείτε/θα τηλεφωνούν(ε)
Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)
θα τηλεφωνήσω/θα τηλεφωνήσεις/θα τηλεφωνήσει/ θα τηλεφωνήσουμε/θα τηλεφωνήσετε/θα τηλεφωνήσουν(ε)
Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)
θα έχω τηλεφωνήσει/θα έχεις τηλεφωνήσει/θα έχει τηλεφωνήσει/ θα έχουμε τηλεφωνήσει/θα έχετε τηλεφωνήσει/θα έχουν τηλεφωνήσει
Conditional
θα τηλεφωνούσα/θα τηλεφωνούσες/θα τηλεφωνούσε/ θα τηλεφωνούσαμε/θα τηλεφωνούσατε/θα τηλεφωνούσαν(ε)
Subjunctive Present
να τηλεφωνώ/να τηλεφωνείς/να τηλεφωνεί/ να τηλεφωνούμε/να τηλεφωνείτε/να τηλεφωνούν(ε)
Subjunctive Aorist
να τηλεφωνήσω/να τηλεφωνήσεις/να τηλεφωνήσει/ να τηλεφωνήσουμε/να τηλεφωνήσετε/να τηλεφωνήσουν(ε)
Subjunctive Perfect
να έχω τηλεφωνήσει/να έχεις τηλεφωνήσει/να έχει τηλεφωνήσει/ να έχουμε τηλεφωνήσει/να έχετε τηλεφωνήσει/να έχουν τηλεφωνήσει
Imperative Present
--/τηλεφωνείτε
Imperative Aorist
τηλεφώνησε/τηλεφωνήστε
Infinitive (Απαρέμφατο)
τηλεφωνήσει
Present Participle
τηλεφωνώντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.