πετάω(πετώ) , I fly , volare , летя

Present (Ενεστώτας)
πετάω, πετώ/πετάς/πετάει, πετά/ πετάμε/πετάτε/πετάνε, πετούν(ε)
Imperfect (Παρατατικός)
πέταγα/πέταγες/πέταγε/ πετάγαμε/πετάγατε/πέταγαν, πετάγανε
Aorist (Αόριστος)
πέταξα/πέταξες/πέταξε/ πετάξαμε/πετάξατε/πέταξαν, πετάξαν(ε)
Present Perfect (Παρακείμενος)
έχω πετάξει/έχεις πετάξει/έχει πετάξει/ έχουμε πετάξει/έχετε πετάξει/έχουν πετάξει
Pluperfect (Υπερσυντέλικος)
είχα πετάξει/είχες πετάξει/είχε πετάξει/ είχαμε πετάξει/είχατε πετάξει/είχαν πετάξει
Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)
θα πετάω, πετώ/θα πετάς/θα πετάει, πετά/ θα πετάμε/θα πετάτε/θα πετάν(ε), πετούν(ε)
Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)
θα πετάξω/θα πετάξεις/θα πετάξει/ θα πετάξουμε/θα πετάξετε/θα πετάξουν(ε)
Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)
θα έχω πετάξει/θα έχεις πετάξει/θα έχει πετάξει/ θα έχουμε πετάξει/θα έχετε πετάξει/θα έχουν πετάξει
Conditional
θα πέταγα/θα πέταγες/θα πέταγε/ θα πετάγαμε/θα πετάγατε/θα πέταγαν, πετάγαν(ε)
Subjunctive Present
να πετάω, πετώ/να πετάς/να πετάει, πετά/ να πετάμε/να πετάτε/να πετάνε, πετούν(ε)
Subjunctive Aorist
να πετάξω/να πετάξεις/να πετάξει/ να πετάξουμε/να πετάξετε/να πετάξουν
Subjunctive Perfect
να έχω πετάξει/να έχεις πετάξει/να έχει πετάξει/ να έχουμε πετάξει/να έχετε πετάξει/να έχουν πετάξει
Imperative Present
πέτα/πετάτε
Imperative Aorist
πέταξε/πετάξτε
Infinitive (Απαρέμφατο)
πετάξει
Present Participle
πετώντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.