θυμάμαι , I remember , ricordare , помня

Present (Ενεστώτας)
θυμάμαι/θυμάσαι/θυμάται/ θυμόμαστε/θυμόσαστε/θυμούνται, θυμόνται
Imperfect (Παρατατικός)
θυμόμουν(α)/θυμόσουν(α)/θυμόταν(ε)/ θυμόμασταν/θυμόσασταν/θυμούνταν, θυμόντουσαν
Aorist (Αόριστος)
θυμήθηκα/θυμήθηκες/θυμήθηκε/ θυμηθήκαμε/θυμηθήκατε/θυμήθηκαν, θυμηθήκαν(ε)
Present Perfect (Παρακείμενος)
έχω θυμηθεί/έχεις θυμηθεί/έχει θυμηθεί/ έχουμε θυμηθεί/έχετε θυμηθεί/έχουν θυμηθεί
Pluperfect (Υπερσυντέλικος)
είχα θυμηθεί/είχες θυμηθεί/είχε θυμηθεί/ είχαμε θυμηθεί/είχατε θυμηθεί/είχαν θυμηθεί
Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)
θα θυμάμαι/θα θυμάσαι/θα θυμάται/ θα θυμόμαστε/θα θυμόσαστε/θα θυμούνται
Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)
θα θυμηθώ/θα θυμηθείς/θα θυμηθεί/ θα θυμηθούμε/θα θυμηθείτε/θα θυμηθούν(ε)
Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)
θα έχω θυμηθεί/θα έχεις θυμηθεί/θα έχει θυμηθεί/ θα έχουμε θυμηθεί/θα έχετε θυμηθεί/θα έχουν θυμηθεί
Conditional
θα θυμόμουν(α)/θα θυμόσουν(α)/θα θυμόταν(ε)/ θα θυμόμασταν/θα θυμόσασταν/θα θυμούνταν, θυμόντουσαν
Subjunctive Present
να θυμάμαι/να θυμάσαι/να θυμάται/ να θυμόμαστε/να θυμόσαστε/να θυμούνται, θυμόνται
Subjunctive Aorist
να θυμηθώ/να θυμηθείς/να θυμηθεί/ να θυμηθούμε/να θυμηθείτε/να θυμηθούν(ε)
Subjunctive Perfect
να έχω θυμηθεί/να έχεις θυμηθεί/να έχει θυμηθεί/ να έχουμε θυμηθεί/να έχετε θυμηθεί/να έχουν θυμηθεί
Imperative Present
--/θυμάστε
Imperative Aorist
θυμήσου/θυμηθείτε
Infinitive (Απαρέμφατο)
θυμηθεί
Present Participle
θυμούμενος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.