μεταφράζω , I translate , tradurre , превеждам

Present (Ενεστώτας)
μεταφράζω/μεταφράζεις/μεταφράζει/ μεταφράζουμε/μεταφράζετε/μεταφράζουν(ε)
Imperfect (Παρατατικός)
μετάφραζα/μετάφραζες/μετάφραζε/ μεταφράζαμε/μεταφράζατε/μετάφραζαν, μεταφράζαν(ε)
Aorist (Αόριστος)
μετάφρασα/μετάφρασες/μετάφρασε/ μεταφράσαμε/μεταφράσατε/μετάφρασαν, μεταφράσαν(ε)
Present Perfect (Παρακείμενος)
έχω μεταφράσει/έχεις μεταφράσει/έχει μεταφράσει/ έχουμε μεταφράσει/έχετε μεταφράσει/έχουν μεταφράσει
Pluperfect (Υπερσυντέλικος)
είχα μεταφράσει/είχες μεταφράσει/είχε μεταφράσει/ είχαμε μεταφράσει/είχατε μεταφράσει/είχαν μεταφράσει
Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)
θα μεταφράζω/θα μεταφράζεις/θα μεταφράζει/ θα μεταφράζουμε/θα μεταφράζετε/θα μεταφράζουν(ε)
Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)
θα μεταφράσω/θα μεταφράσεις/θα μεταφράσει/ θα μεταφράσουμε/θα μεταφράσετε/θα μεταφράσουν(ε)
Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)
θα έχω μεταφράσει/θα έχεις μεταφράσει/θα έχει μεταφράσει/ θα έχουμε μεταφράσει/θα έχετε μεταφράσει/θα έχουν μεταφράσει
Conditional
θα μετάφραζα/θα μετάφραζες/θα μετάφραζε/ θα μεταφράζαμε/θα μεταφράζατε/θα μετάφραζαν, μεταφράζαν(ε)
Subjunctive Present
να μεταφράζω/να μεταφράζεις/να μεταφράζει/ να μεταφράζουμε/να μεταφράζετε/να μεταφράζουν(ε)
Subjunctive Aorist
να μεταφράσω/να μεταφράσεις/να μεταφράσει/ να μεταφράσουμε/να μεταφράσετε/να μεταφράσουν
Subjunctive Perfect
να έχω μεταφράσει/να έχεις μεταφράσει/να έχει μεταφράσει/ να έχουμε μεταφράσει/να έχετε μεταφράσει/να έχουν μεταφράσει
Imperative Present
μετάφραζε/μεταφράζετε
Imperative Aorist
μετέφρασε/μεταφράστε
Infinitive (Απαρέμφατο)
μεταφράσει
Present Participle
μεταφράζοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.