αλλάζω , I change , cambiare ,

Present (Ενεστώτας)
αλλάζω/αλλάζεις/αλλάζει/ αλλάζουμε/αλλάζετε/αλλάζουν(ε)
Imperfect (Παρατατικός)
άλλαζα/άλλαζες/άλλαζε/ αλλάζαμε/αλλάζατε/άλλαζαν, αλλάζαν(ε)
Aorist (Αόριστος)
άλλαξα/άλλαξες/άλλαξε/ αλλάξαμε/αλλάξατε/άλλαξαν, αλλάξαν(ε)
Present Perfect (Παρακείμενος)
έχω αλλάξει/έχεις αλλάξει/έχει αλλάξει/ έχουμε αλλάξει/έχετε αλλάξει/έχουν αλλάξει
Pluperfect (Υπερσυντέλικος)
είχα αλλάξει/είχες αλλάξει/είχε αλλάξει/ είχαμε αλλάξει/είχατε αλλάξει/είχαν αλλάξει
Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)
θα αλλάζω/θα αλλάζεις/θα αλλάζει/ θα αλλάζουμε/θα αλλάζετε/θα αλλάζουν(ε)
Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)
θα αλλάξω/θα αλλάξεις/θα αλλάξει/ θα αλλάξουμε/θα αλλάξετε/θα αλλάξουν(ε)
Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)
θα έχω αλλάξει/θα έχεις αλλάξει/θα έχει αλλάξει/ θα έχουμε αλλάξει/θα έχετε αλλάξει/θα έχουν αλλάξει
Conditional
θα άλλαζα/θα άλλαζες/θα άλλαζε/ θα αλλάζαμε/θα αλλάζατε/θα άλλαζαν, αλλάζαν(ε)
Subjunctive Present
να αλλάζω/να αλλάζεις/να αλλάζει/ να αλλάζουμε/να αλλάζετε/να αλλάζουν(ε)
Subjunctive Aorist
να αλλάξω/να αλλάξεις/να αλλάξει/ να αλλάξουμε/να αλλάξετε/να αλλάξουν(ε)
Subjunctive Perfect
να έχω αλλάξει/να έχεις αλλάξει/να έχει αλλάξει/ να έχουμε αλλάξει/να έχετε αλλάξει/να έχουν αλλάξει
Imperative Present
άλλαζε/αλλάζετε
Imperative Aorist
άλλαξε/αλλάξτε
Infinitive (Απαρέμφατο)
αλλάξει
Present Participle
αλλάζοντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.