φοράω(φορώ) , I wear , indossare , нося

Present (Ενεστώτας)
φορώ(ή φοράω)/φοράς/φορά/φοράμε/φοράτε/φοράνε(ή φοράν)
Imperfect (Παρατατικός)
φορούσα/φορούσες/φορούσε/φορούσαμε/φορούσατε/φορούσαν
Aorist (Αόριστος)
φόρεσα/φόρεσες/φόρεσε/φορέσαμε/φορέσατε/φορέσανε(ή φόρεσαν)
Present Perfect (Παρακείμενος)
έχω φορέσει/έχεις φορέσει/έχει φορέσει/έχουμε φορέσει/έχετε φορέσει/έχουν φορέσει
Pluperfect (Υπερσυντέλικος)
είχα φορέσει /είχες φορέσει /είχε φορέσει /είχαμε φορέσει /είχατε φορέσει /είχαν φορέσει
Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)
θα φορώ/θα φοράς/θα φορά/θα φοράμε/θα φοράτε/θα φοράνε
Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)
θα φορέσω/θα φορέσεις/θα φορέσει/θα φορέσουμε/θα φορέσετε/θα φορέσουν
Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)
θα έχω φορέσει /θα έχεις φορέσει /θα έχει φορέσει /θα έχουμε φορέσει /θα έχετε φορέσει /θα έχουν φορέσει
Conditional
θα φορούσα/θα φορούσες/θα φορούσε/θα φορούσαμε/θα φορούσατε/θα φορούσανε
Subjunctive Present
να φορώ/να φοράς/να φορά/να φοράμε/να φοράτε/να φοράνε
Subjunctive Aorist
να φορέσω/να φορέσεις/να φορέσει/να φορέσουμε/να φορέσετε/να φορέσουν
Subjunctive Perfect
να έχω φορέσει/να έχεις φορέσει /να έχει φορέσει /να έχουμε φορέσει /να έχετε φορέσει /να έχουν φορέσει
Imperative Present
φόρα/φοράτε
Imperative Aorist
φόρεσε/φορέστε
Infinitive (Απαρέμφατο)
φορέσει
Present Participle
φορώντας
Phrases
Τι ρολόι φοράς;
Το άρωμα που φοράς μυρίζει ωραία.
Έξω κάνει κρύο, φόρεσε το παλτό σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.