ξεχνάω(ξεχνώ) , I forget , dimenticare , забравя

Present (Ενεστώτας)
ξεχνάω, ξεχνώ/ξεχνάς/ξεχνάει, ξεχνά/ ξεχνάμε, ξεχνούμε/ξεχνάτε/ξεχνάν(ε), ξεχνούν(ε)
Imperfect (Παρατατικός)
ξεχνούσα/ξεχνούσες/ξεχνούσε/ ξεχνούσαμε/ξεχνούσατε/ξεχνούσαν(ε)
Aorist (Αόριστος)
ξέχασα/ξέχασες/ξέχασε/ ξεχάσαμε/ξεχάσατε/ξέχασαν, ξεχάσαν(ε)
Present Perfect (Παρακείμενος)
έχω ξεχάσει/έχεις ξεχάσει/έχει ξεχάσει/ έχουμε ξεχάσει/έχετε ξεχάσει/έχουν ξεχάσει
Pluperfect (Υπερσυντέλικος)
είχα ξεχάσει/είχες ξεχάσει/είχε ξεχάσει/ είχαμε ξεχάσει/είχατε ξεχάσει/είχαν ξεχάσει
Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)
θα ξεχνάω, ξεχνώ/θα ξεχνάς/θα ξεχνάει, ξεχνά/ θα ξεχνάμε, ξεχνούμε/θα ξεχνάτε/θα ξεχνάν(ε), ξεχνούν(ε)
Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)
θα ξεχάσω/θα ξεχάσεις/θα ξεχάσει/ θα ξεχάσουμε/θα ξεχάσετε/θα ξεχάσουν(ε)
Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)
θα έχω ξεχάσει/θα έχεις ξεχάσει/θα έχει ξεχάσει/ θα έχουμε ξεχάσει/θα έχετε ξεχάσει/θα έχουν ξεχάσει
Conditional
θα ξεχνούσα/θα ξεχνούσες/θα ξεχνούσε/ θα ξεχνούσαμε/θα ξεχνούσατε/θα ξεχνούσαν(ε)
Subjunctive Present
να ξεχνάω, ξεχνώ/να ξεχνάς/να ξεχνάει, ξεχνά/ να ξεχνάμε/να ξεχνάτε/να ξεχνάν(ε), ξεχνούν(ε)
Subjunctive Aorist
να ξεχάσω/να ξεχάσεις/να ξεχάσει/ να ξεχάσουμε/να ξεχάσετε/να ξεχάσουν(ε)
Subjunctive Perfect
να έχω ξεχάσει/να έχεις ξεχάσει/να έχει ξεχάσει/ να έχουμε ξεχάσει/να έχετε ξεχάσει/να έχουν ξεχάσει
Imperative Present
ξέχνα/ξεχνάτε
Imperative Aorist
ξέχασε/ξεχάστε
Infinitive (Απαρέμφατο)
ξεχάσει
Present Participle
ξεχνώντας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.