παρακαλώ , I please(beg , request)

Present (Ενεστώτας)
Παρακαλώ/παρακαλείς/παρακαλεί/παρακαλούμε/παρακαλείτε/παρακαλούν
Imperfect (Παρατατικός)
Παρακαλούσα/παρακαλούσες/παρακαλούσε/παρακαλούσαμε/παρακαλούσατε/παρακαλούσαν
Aorist (Αόριστος)
Παρακάλεσα/παρακάλεσες/παρακάλεσε/παρακαλέσαμε/παρακαλέσατε/παρακάλεσαν
Present Perfect (Παρακείμενος)
έχω παρακαλέσει/έχεις παρακαλέσει /έχει παρακαλέσει /έχουμε παρακαλέσει /έχετε παρακαλέσει /έχουν παρακαλέσει
Pluperfect (Υπερσυντέλικος)
είχα παρακαλέσει /είχες παρακαλέσει /είχε παρακαλέσει /είχαμε παρακαλέσει /είχατε παρακαλέσει /είχαν παρακαλέσει
Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)
θα παρακαλώ/θα παρακαλείς/θα παρακαλεί/θα παρακαλούμε/θα παρακαλείτε/θα παρακαλούν
Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)
θα παρακαλέσω/θα παρακαλέσεις/θα παρακαλέσει/θα παρακαλέσουμε/θα παρακαλέσετε/θα παρακαλέσουν
Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)
θα έχω παρακαλέσει/θα έχεις παρακαλέσει /θα έχει παρακαλέσει /θα έχουμε παρακαλέσει /θα έχετε παρακαλέσει /θα έχουν παρακαλέσει
Conditional
θα παρακαλούσα/θα παρακαλούσες/θα παρακαλούσε/θα παρακαλούσαμε/θα παρακαλούσατε/θα παρακαλούσανε
Subjunctive Present
να παρακαλώ/να παρακαλείς/να παρακαλεί/να παρακαλούμε/να παρακαλείτε/να παρακαλούν
Subjunctive Aorist
να παρακαλέσω/να παρακαλέσεις/να παρακαλέσει/να παρακαλέσουμε/να παρακαλέσετε/να παρακαλέσουνε
Subjunctive Perfect
να έχω παρακαλέσει/να έχεις παρακαλέσει /να έχει παρακαλέσει /να έχουμε παρακαλέσει /να έχετε παρακαλέσει /να έχουν παρακαλέσει
Imperative Present
-/παρακαλείτε
Imperative Aorist
παρακάλεσε/παρακαλέστε
Infinitive (Απαρέμφατο)
παρακαλέσει
Present Participle
παρακαλώντας
Phrases
Έναν καφέ espresso παρακαλώ.
Παρακαλώ, ησυχία. Εδώ είναι νοσοκομείο.
Σε παρακαλώ να με ακούσεις για τελευταία φορά.
Με παρακαλούσε γονατιστή. Όμως δεν μπορούσα να γυρίσω πίσω. Είχαν όλα τελειώσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.