Β-β

βάζω , I put , mettere
βγαίνω , I go out , uscire
βλέπω , I see , vedere
βοηθάω(βοηθώ) , I help , aiutare
βρίσκω , I find , trovare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.