γνωρίζω , I know , sapere

Active Voice (Ενεργητική φωνή)

Present (Ενεστώτας)

γνωρίζω/γνωρίζεις/γνωρίζει/γνωρίζουμε/γνωρίζετε/γνωρίζουν(ε)

Imperfect (Παρατατικός)

γνώριζα/γνώριζες/γνώριζε/γνωρίζαμε/γνωρίζατε/γνώριζαν, γνωρίζαν(ε)

Aorist (Αόριστος)

γνώρισα/γνώρισες/γνώρισε/γνωρίσαμε/γνωρίσατε/γνώρισαν, γνωρίσαν(ε)

Present Perfect (Παρακείμενος)

έχω γνωρίσει/έχεις γνωρίσει/έχει γνωρίσει/έχουμε γνωρίσει/έχετε γνωρίσει/έχουν γνωρίσει

Pluperfect (Υπερσυντέλικος)

είχα γνωρίσει/είχες γνωρίσει/είχε γνωρίσει/είχαμε γνωρίσει/είχατε γνωρίσει/είχαν γνωρίσει

Future Continuous (Εξακολουθητικός Μέλλοντας)

θα γνωρίζω/θα γνωρίζεις/θα γνωρίζει/θα γνωρίζουμε/θα γνωρίζετε/θα γνωρίζουν(ε)

Future simple (Στιγμιαίος Μέλλοντας)

θα γνωρίσω/θα γνωρίσεις/θα γνωρίσει/θα γνωρίσουμε/θα γνωρίσετε/θα γνωρίσουν(ε)

Future Perfect (Συντελεσμένος Μέλλοντας)

θα έχω γνωρίσει/θα έχεις γνωρίσει/θα έχει γνωρίσει/θα έχουμε γνωρίσει/θα έχετε γνωρίσει/θα έχουν γνωρίσει

Conditional

θα γνώριζα/θα γνώριζες/θα γνώριζε/θα γνωρίζαμε/θα γνωρίζατε/θα γνώριζαν, γνωρίζαν(ε)

Subjunctive Present

να γνωρίζω/να γνωρίζεις/να γνωρίζει/να γνωρίζουμε/να γνωρίζετε/να γνωρίζουν(ε)

Subjunctive Aorist

να γνωρίσω/να γνωρίσεις/να γνωρίσει/να γνωρίσουμε/να γνωρίσετε/να γνωρίσουν(ε)

Subjunctive Perfect

να έχω γνωρίσει/να έχεις γνωρίσει/να έχει γνωρίσει/να έχουμε γνωρίσει/να έχετε γνωρίσει/να έχουν γνωρίσει

Imperative Present

γνώριζε/γνωρίζετε

Imperative Aorist

γνώρισε/γνωρίστε

Infinitive (Απαρέμφατο)

γνωρίσει

Present Participle

γνωρίζοντας

2 σχόλια:

mah είπε...

Thanks it's usefull!!
I'd like to know how are the pronoums , like "I , you , he...

Τριαντάφυλλος είπε...

for mah

I ...ego...εγώ
you ...esi..εσύ
he...aftos...αυτός
she...afti...αυτή
it...afto...αυτό
we...emis...εμείς
you...esis...εσείς
they...afti...αυτοί

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.