Π-π

παίζω , I play , giocare
παίρνω , I get , prendere
παρακαλώ , I please(beg , request)
παρακολουθάω(παρακολουθώ) , I follow , seguire
πάω - πηγαίνω , I go , andare
πεθαίνω , I die , morire
περιμένω , I wait , aspettare
περπατάω(περπατώ) , I walk , camminare
πετάω(πετώ) , I fly , volare
πέφτω , I fall , cadere
πίνω , I drink , bere
πιστεύω , I believe , credere
πλένω , I wash , lavare
πληρώνω , I pay , pagare
πουλάω(πουλώ) , I sell , vendere
πρέπει , I must , dovere
προτιμάω(προτιμώ) , I prefer , preferire

Δεν υπάρχουν σχόλια:

You are learning Greek and need help with Greek verbs? The conjugation of Greek verbs isn't longer a problem, thanks to these pages.